الوداع

هفته قبل رئیس شعبه عوض شد و به عنوان رئیس شعبه به شعبه ایی برگشت که تحویلدارش بود . چه خوبه انسان بتونه مسیر موفقییت و ترقی رو طی کنه و به اون جایگاه قبلیش رو از یاد نبره و همیشه هوای زیردستها را داشته باشه چونکه بقول قدیمیها جوجه همیشه زیر سبد نمی مونه  و روزی بال و پر میزنه و رشد میکنه. درسته که شیوه ریاست رئیس قبلی ایراداتی داشت و بعضی همکارا خوشحال از رفتنش ولی برای من علی السویه بود . چونکه نحوه برخورد شما نمیتونه همه رو راضی کنی و همیشه هم موافق و مخالف با نحوه عملکرد وجود خواهد داشت. ولی من شخصا چون اولین رئیسم بود ازش خیلی خاطره دارم . انصافا مانع از شروع خدمت من در شعبه شهرستان شد و چندین بار بخاطر من با کارگزینی تماس گرفت و گفت اگه بره شهرستان پرت و فسیل میشه و منکه بدو خدمت بودم و از حقوق هم خبری نبود از هزینه اضافی رفت و برگشت روزانه به شهرستان و نگرانی خانواده نجات داد. آدم باید منصف بیاشه هم خوبی رو بیاد داشته باشه  و از یاد نبره و سعی کنه بدی طرف رو هم فراموش کنه چونکه توی دنیا خوبی و بدی و شر و خیر با هم عجین هستند و این انتخاب و کشش و گرایش ماست که در شکل گیری شخصیت ما موثره. پس میگم خدا بهمراهت من حلالت کردم موفق باشی.قلب

/ 1 نظر / 14 بازدید
نیلوفر

سلام . نکته بجایی رو گفتید . هر رییسی خصوصیاتی داره . خوبی و بدی . بهتره فقط بدیها یادمون نباشه