تبریز مه آلود "قوجا تبریزیم"

این روزها با پخش سریال تبریز در مه به یاد عظمت مردمان دیارم افتخار می کنم که در برابر طوفان حوادث سر خم نکرده و هچنان پیشتاز در عصر معاصر بوده و به این خاک و مردمانش آزادی و تمدن را هدیه کرده اند ولی جای بسی تاسف که از طرف معاندین کوردل و متعصب به باد تهمت و استهزا گرفته شده اند که چرا خداوند به شما زبان و لسانی متفاوت بخشیده غافل از اینکه حق تعالی می فرماید "جعلناکم شعوبا و قبایلا لتعارفوا"

به امید تحقق فرداهایی بهتر برای مردمان ازاد اندیش

/ 0 نظر / 15 بازدید