مسئول غیر رسمی خدمات نوین

از وقتی که به شعبه جدید منتقل شدم صدور رمز برای خدمات الکترونیکی مثل اینترنت بانک و موبایل بانک و.......رو بخاطر علاقه و تبحر شخصی بر عهده گرفتم و از زمانی هم که دستگاه صدور کارت آنی توی شعبه با افتتاح وصدور اولین کارت به اسم خودم ریاست غیر رسمی من در خدمات نوین شروع شد. امروز یه صندلی و چاپگر مناسب واسه این میز جور کردیم تا سریع تر و آسونتر بتونیم خدمات الکترونیکی رو انجام بدیم. البته سیستم یه ایراداتی داره که باید دایره انفورماتیک حلش کنه.

/ 1 نظر / 14 بازدید
سیمین

خیلی خوبه آدم خودش به صورت مستقل کاری رو انجام بده. من شخصاَ روحیه ام به صورتی هست که دوست دارم جایی کار کنم که کسی دوروبرم نباشه که سرم به کار خودم باشه مثلاَ یه دایره ای باشه که تنها کارمندش خودم باشم یا یه شعبه ای که خودم تنها کار کنم[نیشخند]