بیرون از گود

سوالمدتی است سرویس روزانه دستگاه خودپرداز رو هفته ایی یکی دو بار من انجام میدم و وقتی رییس صندوق مرخصیه یا نیست با حضور معاون صندوق در شعبه باز هم من این کارومیکنم ولی  اون یکی تحویلدارها که هردوشون هم خانمن حرفهایی پشت سرم میزنن . بابا شما میتونی سریعتر سرویس کنی بیا داخل گود . خداییش من کم کاری نمیکنم ولی کار واسه شخصی که چندمین بارشه این کارو میکنه و روال رو در مقایسه با کارمندی که 16 سال سابقه داره زودتر یاد گرفته و لی یه بار نوار نمی خونه یه بار کاغذ رول رو نمیدونه جاش کجاست یه بار سیستم هنگ کرده چیکار بکنه . راستی اگه میگفتم بلد نیستم بهتر نبود . شما نظر بدین.

/ 0 نظر / 22 بازدید