انتقالی

بالاخره انتظار به سر آمد و بعد از 1 ماه انتظار حکم انتقال داخلی من رسید و از فردا به شعبه جدید که رئیس قبلییم هم 1 ماه پیش منقل شده بود میرم. اخ که چه سخته جدایی از اولین شعبه ایی که توش شروع به کار کرده باشی ولی حضور رئیس و همکاران شعبه سابق مایه دلگرمیه. شعبه جدید یه کمی از خونه پدری دوره و توی یه محیط دانشگاهی. از همکارای شعبه اولم خیلی خاطره دارم ولی این تغییر رو باید به فال نیک گرفت و به عنوان فرصتی نو در سزمینی برای رشد و ترقی در نظر گرفت تا این تغییر و تحول چندان واسه آدم سخت نشه. به امید فرداهای بهتر.گریهقلبسوالآخوقت تمام

/ 2 نظر / 13 بازدید
مریم

سلام همکار سپهی میگما شما اا رییستون هر جا میره خوب شما دنبالش میریا امیدوارم شعبه جدید تحولی جدید داشته باشه[زبان]

مریم

سلام همکار سپهی میگما شما اا رییستون هر جا میره خوب شما دنبالش میریا امیدوارم شعبه جدید تحولی جدید داشته باشه[زبان]